Zabezpieczenie przed pleśniami i grzybami

Dzięki zawartości związków boru, ekologiczna wełna celulozowa nie tylko sama nie ulega biodegradacji, ale powstrzymuje rozpoczęte procesy rozwoju pleśni czy grzybów na konstrukcjach drewnianych. Pozwala to na nie stosowanie folii paraizolacyjnej, ponieważ w przypadku zawilgocenia izolacji do chwili jej ponownego wyschnięcia nie rozwiną się szkodliwe mikroorganizmy.

Zabezpieczenie przed ogniem

Związki boru, które pod postacią małych kryształków na co dzień stanowią zabezpieczenie przed pleśniami i grzybami, w czasie pożaru narażone na wysoką temperaturę rozpuszczają się nie dopuszczaj do zapalenia się warstwy termoizolacyjnej. Wówczas termoizolacja nie spala się, nie ulega topnieniu, a jedynie zwęgla się z szybkością 5 - 15 cm grubości warstwy na godzinę, nie wydzielając żadnych substancji trujących, a temperatura wewnątrz zwęgliny nie przekracza 95°C. Stanowi to skuteczną ochronę konstrukcji budynku.

Zabezpieczenie przed hałasem

Duża izolacyjność akustyczna pozwala na szerokie zastosowanie tego materiału do wypleniania ścian działowych, wygłuszania stropów, a nawet do ekranów akustycznych.

©2005 projekt i wykonanie Wiciu