Firma ZIELIŃSKI ma zaszczyt zaprezentować nowość w dziedzinie termoizolacji na polskim rynku, technologię pozwalającą na szybkie i skuteczne docieplanie oraz izolację przeciwogniową stropów piwnic i garaży metodą pneumatycznego natrysku tynku termoizolacyjnego.

Typowy układ warstw stropu pomiędzy piwnicą, a parterem (budynki wielorodzinne):

 • 1. warstwy wykończeniowe podłogi (panele, wykładzina, płytki);
 • 2. wylewka betonowa;
 • 3. istniejąca izolacja (2-3 cm};
 • 4. strop żelbetowy lub płyta kanałowa;
 • 5. powłoka z farby (farba wapienna, kredowa lub emulsja).


Gruntowanie podłoża

Natrysk

Naniesiona warstwa
przed wyrównaniem

Przekrój warstwy

Warstwa po wyrównaniu

Warstwa po wyrównaniuInne przykłady zastosowania - zdjęcia poniżej
Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji stalowej
Docieplenie kominów w przestrzeni stropodachu
Docieplenie kominów w przestrzeni stropodachu

Stropy piwnic

Zmiana współczynnika k dla stropu piwnicy w zależności od grubości warstwy grubość warstwy (cm) Stropy piwnic są to przegrody rozdzielające piwnice od kondygnacji parteru. Najczęściej spotykanymi są żelbetowe stropy masywne lub stropy z płyt kanałowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz stropy drewniane ceglane lub gęstożebrowe z pustaków ceramicznych w budynkach jednorodzinnych.

W budynkach mieszkalnych wznoszonych w systemie wielkiej płyty przed końcem lat osiemdziesiątych izolacja stropu nad piwnicami stanowi zaledwie 2-3 cm warstwę, a często była nawet całkowicie pomijana. Skutkiem są duże straty ciepła, co powoduje zwiększone koszty ogrzewania mieszkań na parterze.

Aby temu zapobiec konieczne jest ocieplenie stropu piwnic.


Jak docieplić stropy?

Docieplenie stropu nad pomieszczeniami piwnicy jest zadaniem skomplikowanym. Dotychczasowe metody: lekka-mokra czy sucha zabudowa, są czasochłonne i uciążliwe dla lokatorów, ze względu na konieczność etapowego prowadzenia prac. Prowadzenie prac wymaga udostępnienia piwnicy lokatorskiej przez kilka dni. Stosując te metody trudno o gwarancję ciągłości izolacji, gdyż w poziomie sufitu często występują różnego rodzaju instalacje (co, cw, gazowe oraz elektryczne).

Z tych powodów docieplenie stropów nad nieogrzewanymi pomieszczeniami było dotychczas zadaniem trudnym dla wykonawcy i uciążliwym dla mieszkańców, a przez to najczęściej pomijanym w procesie kompleksowej termomodernizacji lub odsuwanym na dalszy plan.

Metoda natrysku proponowana przez naszą firmę składa się z zaprawy termoizolacyjnej oraz środka gruntującego. Materiał może być nakładany w trudnodostępnych miejscach niezależnie od układu instalacji.

Metoda natrysku materiału izolacyjnego zapewnia sprawny przebieg prac oraz ciągłość izolacji, a przez to skuteczną ochronę termiczną stropu piwnicy.


Grubość izolacji

Grubość izolacji powinna być każdorazowo określana w projekcie technicznym termoizolacji budynku, gdyż zależy ona od oporu cieplnego wszystkich warstw stropu

Natrysk pneumatyczny to:

 • - ciągłość warstwy termoizolacyjnej,
 • - niepalność- większe bezpieczeństwo budynku,
 • - bardzo dobre własności cieplne,
 • - zaprawa nie wymaga konserwacji, może być malowana
 • - odporna na korozję chemiczną i biologiczną,
 • - niezastąpiona w trudnodostępnych miejscach,
 • - prace nie są uciążliwe dla mieszkańców,
 • - izolację można wykonywać cały rok.

 • Wykonanie prac dociepleniowych metodą natrysku tynku termoizolacyjnego

  Przed przystąpieniem do prac termoizolacyjnych zabezpiecza się wszystkie elementy, które nie mogą ulec zabrudzeniu: instalacje wewnętrzne, oświetlenie, okna, drzwi, istniejące regały itp. Zabezpieczenie tych elementów dokonuje się tak, jak przed malowaniem, na przykład folią malarską.

  1. Przygotowanie podłoża.

  Na początku usuwa się mechanicznie wszelkie powłoki malarskie pokrywające powierzchnię sufitu. Powłoki emulsyjne mogą być usuwane szczotką drucianą, natomiast powłoki z farb kredowych i wapiennych zwilża się wodą i usuwa szpachelką malarską. W przypadku zatłuszczeń powierzchnię zmywa się ciepłą wodą pod ciśnieniem.

  2. Zagruntowanie podłoża.

  Na oczyszczone powierzchnie nanosi się metodą natrysku (ewentualnie pędzlem lub wałkiem) warstwę środka gruntującego

  3. Nałożenie warstwy materiału izolacyjnego.

  Materiał izolacyjny nanosi się bezpośrednio na zagruntowane podłoże. Zaprawa termoizolacyjna nanoszona jest przy pomocy specjalnego agregatu, w którym następuje zmieszanie suchej mieszanki z wodą. Po zmieszaniu materiał jest natryskiwany na podłoże sufitu metodą "mokre na mokre". Podkład gruntujący stanowi warstwę łączącą materiał izolacyjny z podłożem. W jednej warstwie można nałożyć grubość do 10 cm. Jeśli zachodzi konieczność nałożenia izolacji o większej grubości, to materiał nakłada się w dwóch warstwach, przy czym druga warstwa nie może być nałożona wcześniej niż po upływie 12 godzin. Łączna maksymalna grubość warstw zwykle nie przekracza 12 cm.

  4. Wyrównanie powierzchni warstwy izolacyjnej.

  Zaprawa po jej nałożeniu na powierzchnię sufitu posiada strukturę "baranka". W celu uzyskania równej powierzchni sufitu wygładza się powierzchnię nałożonej warstwy izolacyjnej przy pomocy twardego wałka gumowego lub pacy stalowej.

  5. Wszystkie materiały posiadają niezbędne aprobaty i dopuszczenia.

  ©2005 projekt i wykonanie Wiciu